NAJLEPSZE KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE
KWIECIEŃ 2019

Zapraszamy do zapoznania się z najlepszymi kontami oszczędnościowymi.

CO TO JEST KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

Konto oszczędnościowe to produkt bankowy, który jest szeroko oferowany klientom detalicznym (tak zwanym indywidualnym) na polskim rynku. Konta oszczędnościowe charakteryzuje specyficzna budowa. Są one połączeniem tradycyjnego rachunku rozliczeniowego, oraz lokaty terminowej.

Połączenie polega na tym, że klient posiadający takie konto może z niego korzystać w sposób niemal identyczny jak w przypadku tradycyjnego konta. Różnicą jest fakt, że oszczędności znajdujące się na koncie oszczędnościowym są dodatkowo oprocentowane według z góry określonej stawki - stopy procentowej. Jest to rozwiązanie bardzo dobre z punktu widzenia osób, które pragną mieć możliwość odkładania pieniędzy, a zarazem możliwość ich wypłacania bez utraty naliczonych odsetek.

Konta oszczędnościowe są bardzo popularne wśród klientów banków. Ich przewaga nad lokatami bankowymi sprowadza się głównie do częstej kapitalizacji odsetek. Standardowe konto oszczędnościowe posiada miesięczną kapitalizacją odsetek.

JAK DZIAŁA KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

Zasada działania konta jest prosta do zobrazowania. Każdy klient, na koniec okresu rozliczeniowego (kapitalizacji odsetek), może cieszyć się dopisanymi odsetkami do swojego kapitału. Może on te odsetki bezzwłocznie wypłacić, lub zachować w celu naliczenia w przyszłości jeszcze wyższego zysku. W przypadku dokonywania transakcji w trakcie okresu rozliczeniowego, środki zgromadzone na koncie są cały czas oprocentowane.

Jeżeli w przeciągu miesiąca będziemy dokonywać wpłat na konto oszczędnościowe, to odsetki będą automatycznie naliczane od coraz wyższej kwoty, i wprost proporcjonalnie do czasu jaki kapitał znajduje się na koncie.

Gdy weźmiemy w trakcie miesiąca wypłacimy pieniądze z naszego konta oszczędnościowego, to automatycznie odsetki będą naliczane od coraz to niższej kwoty. Bardzo korzystnym zapisem w umowach dotyczących kont oszczędnościowych jest zapis mówiący o tym, że klient nie może utracić należnych odsetek jeżeli dokona wypłaty środków w dowolnym dla siebie czasie.

W przypadku lokat bankowych często bywa, że klient który zerwie lokatę przed czasem traci naliczone do tego czasu odsetki. W przypadku kont oszczędnościowych takie zjawisko nie występuje.

KONTO W PAKIECIE

Konta oszczędnościowe są praktycznie zawsze dodatkiem do tradycyjnych kont rozliczeniowych. Z tego względu klient ubiegający się o takie konto jest zobowiązany do podpisania dodatkowej umowy na standardowe konto rozliczeniowe. W ten sposób banki chcą sprawić, żeby klient przeniósł swoje środki pieniężne do banku na standardowe konto (żeby na konto wpływało jego wynagrodzenie, na przykład z tytułu umowy o pracę).

Często bywa, że banki proponują klientom atrakcyjniejsze oprocentowanie konta oszczędnościowego, gdy tylko założy on konto rozliczeniowe i dodatkowo zobowiąże się do comiesięcznych wpływów, np. w wysokości minimum 1000 zł. Wówczas spełni on warunek do tego by oprocentowanie na koncie oszczędnościowym było wyższe.

BEZ DODATKOWYCH OPŁAT

Często banki nie pobierają dodatkowych opłat z tytułu posiadania konta oszczędnościowego. Coraz częściej można również spotkać atrakcyjne oferty. Jeżeli klient posiada w banku zarówno konto rozliczeniowe i oszczędnościowe to banki nie naliczają jakichkolwiek opłat z tytułu prowadzenia tych rachunków, lub wypłat z innych niż macierzyste bankomaty.

Konta oszczędnościowe ulegają lokatom bankowym tylko pod względem oprocentowania. Z uwagi na swobodne i wygodne warunki korzystania z kont oszczędnościowych, oraz brak zamrożenia przez bank środków, ich oprocentowanie jest mniej atrakcyjne. Lokaty bankowe, z góry określonym czasem zapadalności, mają wyższe oprocentowanie. Jest to skutkiem działalności banków, które preferują by klient pozostawiał depozyt na dłuższy okres czasu i miał pewność, że w tym okresie jego środki nie zostaną wypłacone. Bank może wówczas takimi środkami obracać w innych operacjach - jest to powszechna praktyka Bankowa.

DOWOLNOŚĆ DZIAŁAŃ

Klient może w dowolnym momencie wypowiedzieć bankowi umowę o prowadzenie rachunku konta oszczędnościowego, lub zwykłego rachunku rozliczeniowego. Nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji. Wyjątkiem jest sytuacja, w której klient miał dołączoną do rachunku linię debetową.

Zanim klient rozwiąże umowę, musi w pierwszej kolejności wyrównać ewentualną należność wobec banku. Inaczej wraz z wypowiedzeniem otrzyma wezwanie do zapłaty. Są to jednak sytuacje skrajne.

Ludzie często oszczędzają pieniądze na przyszłość, za pomocą kont oszczędnościowych. Przelewają stopniowo różne kwoty z rachunku bieżącego, zasilając tym samym konto oszczędnościowe. Tak zgromadzone pieniądze są przez nich przechowywane, aż do czasu gdy pojawi się potrzeba z nich skorzystania.

Może to być przykładowo remont mieszkania, zakup nowego samochodu, lub dofinansowanie studiów dzieciom. Zawsze gdy odkładamy pieniądze powinniśmy pamiętać, że w czasie tracą one na wartości wskutek inflacji. Właśnie dlatego ważnym elementem całej układanki jest możliwość przezwyciężenia tej ekonomicznej siły. Pomaga w tym właśnie oprocentowane konto oszczędnościowe.

DOSTĘP PRZEZ INTERNET

Dostęp do konta oszczędnościowego odbywa się w taki sam sposób, jak dostęp do tradycyjnego rachunku bieżącego. Banki oferują najczęściej swoim klientom specjalne aplikacje, które przy pomocy połączenia z siecią internetową umożliwiają klientom zarządzanie finansami na swoim koncie.

Jest to dzisiaj najłatwiejszy i zarazem najkorzystniejszy sposób na korzystanie z usług bankowych. Nie trzeba stać już w długich kolejkach do okienka kasowego, by móc dokonać jakichkolwiek transakcji.

By móc fizycznie wypłacić pieniądze z konta oszczędnościowego musimy najpierw przelać je na swoje tradycyjne konto rozliczeniowe, i dopiero wówczas wypłacić je w bankomacie. Dzieje się tak z powodu, że do rachunku oszczędnościowego nie jest podpięta żadna karta bankomatowa. Z tego względu, transakcji na takim koncie można dokonywać tylko przez internet.